Masz pytania? Zadzwoń ✆ 669 420 783 lub napisz kontakt@dlabobasow.pl | ✉ Formularz kontaktowy | ↺ Zwroty

Menu kurtynowe
Polityka Prywatności


Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Niniejsza „Polityka Prywatności” stanowi integralną część Regulaminu Zakupów sklepu internetowego dlabobasow.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony naszego sklepu internetowego.


1. Administrator


1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego dlabobasow.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest firma Raz Dwa Paweł Kempa, z siedzibą ul. Przechodnia 2/40, 42-100 Kłobuck, zarejestrowana w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przez Burmistrza Kłobucka, pod numerem NIP 5742025578  („Administrator”).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

1.3. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest pod adresem mailowym biuro@raz-dwa.com lub drogą telefoniczną 669 420 783.

 

2. Gromadzone Dane

2.1. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, login, nazwa (w przypadku firm), NIP, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika (nie wymagana) oraz wypełnianiu formularza zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - jest jednak niezbędne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia, wyłącznie w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych - złożenie i realizacja Zamówienia nie będzie możliwa.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Zawarcia i realizacji zamówień – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. W przypadku klientów dokonujących dobrowolnej rejestracji - świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika – przez okres prowadzenia Konta, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na jego żądanie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

4.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia dotyczących go danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

4.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

4.3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

5. Zabezpieczenie Danych

5.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

6. Polityka Cookies

6.1 Sklep internetowy dlabobasow.pl posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies lub ich usunięcia, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty sklepu internetowego dlabobasow.pl.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Sklep internetowy dlabobasow.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Ceneo Sp. z o.o. - ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

7.3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 


Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@raz-dwa.com bądź telefonicznie pod numerem 669420783.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl